Договір публічної оферти

За цим Договором одна сторона Продавець, з одного боку, і будь-яка особа, яка прийняла умови даного Договору публічної оферти - Покупець, з іншого боку, далі разом - Сторони, уклали даний Договір публічної оферти (далі — Договір), адресований необмеженому колу осіб, який є офіційною публічною пропозицією Продавця укласти з Покупцями договір купівлі-продажу Товарів, фотографії яких розміщені у відповідному розділі Веб-сайту https://barlinek-profi.com.ua.

.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Договірні відносини між Продавцем і Покупцем оформляються у вигляді Договору публічної оферти. Натискання на сторінці Веб-сайту https://barlinek-profi.com.ua у відповідному розділі кнопки “КУПИТИ”, означає, що Покупець, незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець), згідно чинного міжнародного та українського законодавства, взяв до виконання умови Договору публічної оферти, які вказані нижче.

1.2. Договір публічної оферти є публічним, тобто відповідно до статей 633, 641 Цивільного кодексу України його умови однакові для всіх Покупців незалежно від статусу (фізична особа, юридична особа, фізична особа — підприємець). При повній згоді з даним Договором Покупець приймає умови та порядок оформлення замовлення, оплати та доставки товару Продавцем, відповідальності за недобросовісне Замовлення і за невиконання умов цього Договору.

1.3. Даний Договір набуває чинності з моменту натискання на кнопку “КУПИТИ”, яким Покупець надає згоду здійснити покупку наявного у Продавця Товару та діє до моменту отримання Покупцем Товару від Продавця і повного розрахунку з ним.

1.4. Для регулювання договірних правовідносин за Договором Сторони обирають та, в разі необхідності, застосовують українське законодавство. Якщо міжнародним договором, згода на обов'язковість якого надана Верховною Радою України, встановлені інші правила, ніж ті, що встановлені українським законодавством, то застосовуються правила міжнародного договору.

.

2. ТЕРМІНИ І ВИЗНАЧЕННЯ

«Договір публічної оферти» - публічний договір, зразок якого розміщений на Веб-сайті https://barlinek-profi.com.ua, і застосування якого є обов’язковим для всіх Продавців, що містить пропозицію Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://barlinek-profi.com.ua, спрямовану невизначеному колу осіб, у тому числі Покупцям.

«Акцепт» - прийняття Покупцем пропозиції Продавця щодо придбання Товару, зображення якого розміщено на Веб-сайті https://barlinek-profi.com.ua, шляхом додавання його у віртуальний кошик та відправлення Замовлення.

«Товар» - предмет торгівлі (підлогове покриття, плінтус, аксесуари, будь-які інші предмети торгівлі), щодо придбання якого на Веб-сайті https://barlinek-profi.com.ua розміщена пропозиція Продавця.

«Покупець» - будь-яка дієздатна фізична, юридична особа, фізична особа-підприємець, згідно чинного українського законодавства, що відвідали Веб-сайт https://barlinek-profi.com.ua та мають намір придбати той чи інший Товар.

«Продавець» - організація, незалежно від її організаційно-правової форми, та/або фізична особа-підприємець, який здійснює продаж товару, представлений на веб-сайті https://barlinek-profi.com.ua

«Замовлення» - належно оформлена та розміщена на Веб-сайті https://barlinek-profi.com.ua заявка Покупця на купівлю Товарів, що адресується Продавцю.

«Законодавство» - встановлені українським або міжнародним законодавством норми для регулювання договірних правовідносин за Договором.

«Істотний недолік Товару» – недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини виробника (Продавця), після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причин.

.

3. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

3.1. За цим договором Продавець зобов'язується передати у власність Покупця обрані Покупцем в Інтернет-магазині «Barlinek-profi.com.ua» товари (підлогове покриття, плінтус, аксесуари та ін., надалі в тексті Договору - “Товар”), а Покупець оплатити такі товари на умовах цього договору.

3.2. Товар передається за найменуваннями, за кількістю та за ціною, що описані в замовленні та/або рахунку-фактурі, що є невід’ємною частиною Договору. На прохання Покупця, Продавець власними або залученими силами може виконати доставку та (або) монтаж Товару на об’єкті Покупця. Доставка та монтажні роботи виконуються за окремою домовленістю, про що вказується в Замовленні, та оплачується за окремим рахунком – фактурою, або тарифами перевізника.

3.3. Продавець та Покупець підтверджують, що чинний Договір не є фіктивною чи удаваною угодою або угодою, укладеною під впливом тиску чи обману.

3.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, які регулюють сферу правовідносин, що виникають та діють в процесі виконання цього Договору, а також гарантує, що має право на виробництво та/або реалізацію товару без будь-яких обмежень, у відповідності з вимогами діючого законодавства України, та зобов’язується нести відповідальність у випадку порушення прав Покупця в процесі виконання цього Договору та реалізації Товару.

.

4. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПРОДАВЦЯ

4.1. Продавець зобов’язаний:

· виконувати умови даного Договору;

· виконувати замовлення Покупця в разі надходження оплати від Покупця;

· передати Покупцю Товар згідно з вибраним зразком на відповідній сторінці Веб-сайту https://barlinek-profi.com.ua, оформленим Замовленням і умовами даного Договору.

4.2. Продавець має право:

· в односторонньому порядку призупинити надання послуг за цим Договором у випадку порушення Покупцем умов цього Договору.

.

5. ПРАВА ТА ОБОВЯЗКИ ПОКУПЦЯ

5.1. Покупець зобов’язаний:

· своєчасно оплатити і отримати замовлення на умовах цього Договору;

· ознайомитись з інформацією про Товар, яка розміщена на Веб-сайті https://barlinek-profi.com.ua;

· при отриманні Товару у особи, що здійснила його доставку, впевнитися у цілісності та комплектності Товару шляхом огляду вмісту упаковки. У випадку виявлення пошкоджень чи неповної комплектації Товару – зафіксувати їх в акті, який разом із Покупцем повинна підписати особа, яка здійснила його доставку Покупцеві.

5.2. Покупець має право:

· оформити замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://barlinek-profi.com.ua;

· вимагати від Продавця виконання умов цього Договору;

.

6. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ЗАМОВЛЕННЯ

6.1. Покупець самостійно оформляє Замовлення на відповідній сторінці Веб-сайту https://barlinek-profi.com.ua шляхом додавання Товарів у віртуальний кошик за допомогою натискання кнопки “У кошик!”, або зробивши замовлення по електронній пошті, чи за номером телефону, вказаному в розділі контактів Веб-сайту https://barlinek-profi.com.ua.

6.2. Для узгодження строків отримання Товарів, уточнення замовлення або його коригування, представник Продавця може зв’язатися із Покупцем за номером телефону, який останній вказав під час оформлення замовлення.

.

7. ЦІНА ДОГОВОРУ І ПОРЯДОК ОПЛАТИ

7.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем та зазначається на відповідній сторінці Веб-сайту https://barlinek-profi.com.ua. Ціна цього договору включає загальну ціну Товарів, плату за доставку та/або монтаж (якщо було замовлено доставку). 

7.2. Вартість Замовлення може змінюватись в залежності від ціни, кількості чи номенклатури товару.

7.3. Покупець може оплатити Замовлення наступними способами:

1) Безготівковий розрахунок. Доступний для юридичних і фізичних осіб. Рахунок може бути з ПДВ і без ПДВ (вартість товарів при цьому не змінюється). Оплата здійснюється з розрахункового рахунку юридичної особи або в касі банку фізичними особами.

2) Банківською картою Оплата з банківської картки фізичної особи на розрахунковий рахунок нашої компанії.

3) Термінал самообслуговування Оплата на розрахунковий рахунок нашої компанії за допомогою терміналу самообслуговування.

4) Оплата готівкою здійснюється тільки в нашому магазині за адресою: м Київ, вул. Полтавська, 10. Розрахунок проводиться в національній валюті.

.

8. УМОВИ ДОСТАВКИ ТОВАРУ

8.1. Продавець зобов’язаний у строк, визначений замовленням та Договором, передати Товар Покупцю, або іншій особі, визначеній Покупцем відповідно до умов даного Договору, при умові його 100%-ї оплати. Зобов’язання Покупця прийняти Товар наступає з дати готовності Товару, про що Покупець сповіщається за телефоном, та (або) адресою, та (або) електронною поштою, вказаними у замовленні, та (або) SMS-повідомленням. Момент сповіщення Покупця про готовність Товару може бути зафіксованим Продавцем технічними засобами.

8.2. Товар вважається переданим Продавцем і прийнятим Покупцем по кількості, якості та асортименту в момент підписання Сторонами (або іншими особами, які мають на це відповідні повноваження) видаткової накладної на Товар. При прийманні Товару Покупцем (або іншою особою визначеною Покупцем), проводиться обов’язкова перевірка Товару на відповідність номенклатурі замовлення, а також на наявність зовнішніх механічних пошкоджень, при цьому Покупець (або інша особа визначена Покупцем) до підписання видаткової накладної повинен перерахувати кількість одиниць Товару та перевірити Товар на відсутність дефектів. При виявленні зовнішніх механічних пошкоджень Товару після прийому, претензії Продавцем не приймаються, що не стосується прихованих заводських дефектів Товару, які неможливо виявити візуально при прийомці Товару.

8.3. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця з моменту підписання видаткових накладних Сторонами, або уповноваженими особами. У разі доставки Товару за допомогою послуг спеціалізованої служби доставки - «Нова Пошта», право власності на Товар переходить до Покупця, в момент одержання поштового відправлення,  на умовах, що розміщені на сайті http://novaposhta.ua. Ризик випадкової втрати чи пошкодження Товару несе його власник.

8.4. Продавець передає Товар Покупцю особисто, або іншій, уповноваженій Покупцем особі, при умові наявності в уповноваженої Покупцем особи довіреності, оформленої відповідно до правил визначених чинним законодавством України, та за умови надання такими особами паспорту, а також оригіналів екземплярів документів Покупця, що засвідчують повну оплату товарів.  Укладаючи  даний договір Покупець розуміє та погоджується з тим, що передача Товару іншій, ніж Покупець, особі (за умови що така особа пред’явила всі, визначені даним пунктом документи) є безумовним фактичним виконанням даного Договору з боку Продавця, а підписи іншої, ніж Покупець особи на відповідних документах, при отриманні Товару, засвідчує належне та в повному обсязі виконання даного Договору з боку Продавця, включаючи факт доставки Товару Покупцю та/або здійснення монтажних робіт, якщо такі замовлялися.

8.5. Покупець або особа, яка діє від його імені та за його дорученням, зобов’язаний прийняти Товар та/або забрати його із магазину  Продавця у строк, що не перевищує 7 (семи) календарних днів з дати сповіщення Покупця про готовність Товару або погодити з Продавцем інші терміни у телефонному режимі, та (або) SMS. Підписання Покупцем видаткової накладної підтверджує факт переходу права власності на Товар від Продавця до Покупця, а також прийняття Товару за кількістю та якістю.

8.6. При невиконанні або неналежному виконанні Покупцем, або особою, яка діє від його імені, обов’язків по прийманню Товару, встановлених даним Договором, Продавець відмовляє у виконанні вимог Покупця по недолікам Товару, які повинні були бути своєчасно виявлені в момент передачі Товару Покупцю.

8.7. Передача товару здійснюється одним із наступних способів, на вибір Покупця, про що зазначається в замовленні:

· в магазині Продавця, який розташований  за адресою: м Київ, вул. Полтавська, 10.

· за адресою Покупця, вказаною в замовленні. поштою, за допомогою послуг спеціалізованої служби доставки - «Нова Пошта» на умовах, що розміщені на сайті http://novaposhta.ua.

· Всі питання, що виникли в процесі оплати і отримання Товару, Покупець може з'ясувати за контактними даними в розділі Контакти.

.

9. УМОВИ ПОВЕРНЕННЯ ТОВАРУ

9.1. Вимоги (претензії) споживачів щодо обміну, розірвання договору, якості та обміну товарів придбаних Покупцем в Інтернет-магазині https://barlinek-profi.com.ua на умовах цього договору, задовольняються Продавцем відповідно до Закону України «Про захист прав споживачів».

9.2. Реалізація права Покупця на повернення чи заміну Товару належної якості відбувається протягом чотирнадцяти днів, не рахуючи дня купівлі (одержання). Обмін Товару належної якості провадиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби та ярлики.

9.3. Не підлягає заміні чи поверненню Товар, який виготовлений на індивідуальне замовлення Покупця. Товаром, виготовленим на індивідуальне замовлення вважається товар, який відсутній на складі Продавця та/або Постачальника Продавця на день оформлення замовлення, та виготовляється виключно після оформлення замовлення Покупцем. Крім того, товаром виготовленим на індивідуальне замовлення вважається Товар, виготовлений за індивідуальними розмірами, кольором та/або з іншими індивідуальними властивостями (згідно індивідуального дизайн-проекту, унікального асортименту і в обмеженій кількості) який не може бути передано іншим особам, або може бути проданий лише з суттєвими фінансовими втратами для Продавця.
9.4. Для повернення або заміни Товару, Покупець зобов’язаний пред’явити оригінал чеку або накладної про сплату а також, паспорт. При простроченні строку повернення Товару, Продавець має право відмовити Покупцю у заміні Товару або поверненні коштів за Товар.

.

10. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН ТА ВИРІШЕННЯ СПОРІВ

10.1. Сторони відповідають за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору в порядку, передбаченому цим Договором і, чинним міжнародним та українським законодавством.

10.2. У разі виникнення спорів, пов'язаних з виконанням Сторонами цього Договору, за винятком спорів щодо стягнення заборгованості з Покупця, Сторони зобов'язуються вирішувати їх шляхом переговорів з дотриманням претензійного порядку. Термін розгляду претензії — 30 (тридцять) календарних днів від дати її отримання. По спорах у зв'язку із стягненням заборгованості з Покупця дотримання претензійного порядку не потрібно.

10.3. Усі спори, розбіжності або вимоги, що виникають з цього Договору або у зв'язку з ним, у тому числі що стосуються його виконання, порушення, припинення або недійсності, підлягають вирішенню у відповідному суді згідно міжнародного та українського матеріального і процесуального права.

.

11. ФОРС-МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ

11.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання будь-якого зі своїх зобов'язань, за винятком зобов'язань по оплаті, якщо доведуть, що таке невиконання було викликано форс-мажорними обставинами, тобто подіями або обставинами, дійсно знаходяться поза контролем такої Сторони, настали після укладення цього Договору, що носять непередбачений і невідворотний характер.
До форс-мажорних обставин належать, зокрема, природні катаклізми, страйки, пожежі, повені, вибухи, обмерзання, війни (як оголошені, так і неоголошені), заколоти, загибель товару, затримки перевізників, викликані аваріями або несприятливими погодними умовами, небезпеки і випадковості на морі, ембарго, катастрофи, обмеження, що накладаються державними органами (включаючи розподілу, пріоритети, офіційні вимоги, квоти і ціновий контроль), якщо ці обставини безпосередньо вплинули на виконання цього Договору.

11.2. Сторона, для якої стало неможливим виконання зобов'язань за цим Договором через настання форс-мажорних обставин, повинна негайно інформувати іншу Сторону в письмовому вигляді про виникнення вищевказаних обставин, а також протягом 30 (тридцяти) календарних днів надати іншій Стороні підтвердження форс-мажорних обставин. Таким підтвердженням буде довідка, сертифікат або інший відповідний документ, виданий уповноваженим державним органом, розташованим за місцем виникнення форс-мажорних обставин.

11.3. Час, який потрібен Сторонам для виконання своїх зобов'язань за цим Договором, буде продовжено на будь-який термін, протягом якого було відкладено виконання через перерахованих обставин.

11.4. Якщо через дію обставин непереборної сили невиконання зобов’язань за цим Договором триває більше трьох місяців, кожна із Сторін має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, письмово повідомивши про це іншу сторону. Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

Незважаючи на настання форс-мажору, перед припиненням цього Договору внаслідок форс-мажорних обставин Сторони здійснюють остаточні взаєморозрахунки.

.

12. ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ

12.1 Цей договір укладається (акцептується) шляхом оформлення замовлення на придбання товарів в порядку, що визначений розділом  6 та 7 цього договору.  Датою укладення цього договору є дата оплати замовлення.

12.2. Цей договір діє до повного виконання сторонами обов’язків, передбачених цим договором.

12.3. Цей договір є змішаним та містить елементи договорів приєднання, публічного договору, договору купівлі-продажу та договору про надання послуг.

12.4. Покупець підтверджує, що він до укладання цього договору ознайомився з його умовами, що вони йому зрозумілі, та свідомо без примусу уклав цей договір. Покупець шляхом відправлення Продавцю замовлення підтверджує, що Продавець надав Покупцю інформацію передбачену ч. 2 ст. 13 Закону України «Про захист прав споживачів» згідно із чинним законодавством про мови. Покупець підтверджує що до укладення цього Договору Продавець надав йому усю необхідну інформацію про Товар у порядку передбаченому Законом України «Про захист прав споживачів», що забезпечує можливість його свідомого і компетентного вибору, а також ознайомлений з правилами транспортування, зберігання та експлуатації Товару.
12.5.  Оферта (пропозиція на укладення цього договору) діє необмежено в часі з урахуванням умов, що викладені в цій оферті, поки Продавець не припинить її дію або замінить цю пропозицію новою редакцією. Зміна умов пропозиції оферти не має наслідком зміни умов договору, якщо Покупець його уклав до введення в дію таких змін або її припинення.

12.6. Покупець не може пропонувати свої умови, а може лише приєднатися до запропонованої оферти. Цей договір укладається виключно шляхом прийняття (акцепту) Покупцем пропозиції на укладення цього договору, що містить всі умови договору, без укладення єдиного документу, в простій письмовій формі. 

Прийняття (акцепт) покупцем запропонованої оферти здійснюється шляхом оплати вартості товару на підставі оформленого замовлення.

12.7. Власним акцептування Договору або реєстрацією на Веб-сайті https://barlinek-profi.com.ua (заповнення реєстраційної анкети) Покупець добровільно надає згоду на збір та обробку власних персональних даних з наступною метою: дані, що стають відомі використовуватимуться в комерційних цілях, в тому числі для обробки замовлень на придбання товарів, отримання інформації про замовлення, надсилання телекомунікаційними засобами зв’язку (електронною поштою, мобільним зв’язком) рекламних та спеціальних пропозицій, інформації про акції, розіграші або будь-якої іншої інформації про діяльність Веб-сайту https://barlinek-profi.com.ua.
Для цілей, передбачених цим пунктом, Покупцю мають право направлятися листи, повідомлення та матеріали на поштову адресу, e-mail Покупця, а також відправлятися sms-повідомлення, здійснюватися дзвінки на вказаний в анкеті телефонний номер.

12.8. Покупець дає право здійснювати обробку його персональних даних, у тому числі: поміщати персональні дані в бази даних (без додаткового повідомлення про це), здійснювати довічне зберігання даних, їх накопичення, оновлення, зміну (у міру необхідності). Продавець бере на себе зобов'язання забезпечити захист даних від несанкціонованого доступу третіх осіб, не поширювати і не передавати дані будь-якій третій стороні (крім передачі даних пов'язаним особам, комерційним партнерам, особам, уповноваженим Продавцем на здійснення безпосередньої обробки даних для зазначених цілей, а також на обов'язковий запит компетентного державного органу).

12.9. У випадку небажання отримувати розсилку, Покупець має право звернутися до Продавця, написавши заяву про відмову від отримання рекламних матеріалів, надіславши його на поштову або електронну адресу.

12.10. Продавець не несе відповідальність за зміст і правдивість інформації, що надається Покупцем при оформленні замовлення. Покупець несе відповідальність за достовірність вказаної при оформленні замовлення інформації.

12.11. Усі спори та розбіжності між Сторонами, які виникли у зв’язку з виконанням даного Договору, і з яких не було досягнуто згоди шляхом переговорів, вирішуються у порядку, передбаченому діючим законодавством України.